lördag 15 oktober 2016

Brist på grädde,då rear den danska jätten smör.

Under veckan har vi läst om fettbrist dvs mjölkfett som användes för smörtillverkning. Men hur hänger det ihop att de svenska bönderna via sitt egna mejeri rear ut smör ? Är det danska sätet i Aarhus som har rätt eller är det dess försäljning i detta globala mejeriföretag. Känns lite förvirrande.

fredag 19 augusti 2016

Arbetetillfälle för tre

Under 20 år har Wapnö ökat sin verksamhet vilket medfört att företaget har ökat antal anställda årligen med 3 personer. Det innebär 60 fler anställda och det är jag som företagsledare stolt över. Samhället behöver arbetsplatser. Sker det dessutom lokalt är det en fördel för kommun och närboende.

tisdag 9 augusti 2016

Tänk om konsumenten visste vad SE 3116 står för

Vi får ofta frågor om olika mjölkmärke och nyligen fick vi om Ängens mejeri. Ängens mejeri finns inte utan det är Lidl produkter och det är ett varumärke och Ängens mjölkpaket lyfter verkligen svenska mjölkbönder till ett mervärde. När vi svarar frågeställare blir de oftast förvånade och häpna när det på paketet står SE 1071 som visar att Lidl fått paketet fyllt med mjölk på Falköpings mejeri. Ängens Yoghurt kan du finna SE 1031 från Arlas mejeri i Linköping. Ängens filmjölk SE 1028 från Arla Jönköping, SE 1029 ett Arla mejeri med Favorit grädde, osv. Jag tror att många konsumenter skulle känna sig lurade om man hade mer vetskap om produkters ursprung och vad SE numret står för dvs en livsmedelssanläggning vilket man kan finna på Livsmedelsverkets hemsida.

måndag 8 augusti 2016

Gårdens egna kretslopp kräver att man lyssnar på de fyra från SLU

Att bygga gårdens egna kretsloppetslopp kräver lite mer än att ställa sig i den ena eller den andra odlingsfållan. Det kräver lyhördhet och erfarenhet samt förmåga att förändra sig. Det kräver att resurser finns till ett kretslopp. Ett kretslopp uppstår bara inte utan det behöver hjälp. Om ni som jag dessutom anser att kretsloppet inte självklart skall innefatta stadens sopor, matavfall, avloppsslam m.m. då dessa snart till 50 % har sitt ursprung i andra länder så krävs det lite mer kunskap om vad som skall ingå i kretsloppet på gården för att det skall vara miljösmart. Vi har sedan 95 till viss del varit kontrollerade efter KRAV uppsatta regler, regler från en organisation vars stor del av medlemmar har ett starkt marknadsekonomiskt intresse. Med den erfarenhet jag har skulle det vara tjänstefel att inte lyssna eller läsa vad de fyra nu skriver och säger om ekologisk odling. Jag tror det skulle leda till utveckling om fler vågar läsa och värdera och bilda sig en egen uppfattning utan att ta till med skrämsel teorier om gifter. Allt som vi idag bekämpare oberoende av system så är det mot naturens egna gifter eller utveckling med väder. Vad sägs om DON på havre, leverflundra, mygg, eller mögelgifter som vi så lätt känner i vindruvor. I framtiden gäller okonventionell produktionen för att få ett hållbart kretslopp med produkter som är Härproducerat.

tisdag 25 november 2014

Härproducerat och Härodlat bättre än någonsin

http://lennartpawapno.blogspot.se/2010/01/sa-har-vi-varuregistrerat-harodlat-och.html

torsdag 26 juni 2014

Brister stora som små stärker organisationen.

Yttre press ger alltid lite mer kraft men den stärker även det egna förtroendevärdet som är av största vikt för Wapnö. Den yttre pressen finns alltid i ett öppet företag men det uppstår extra vid myndighetsbesök vilka alltid leder till framgång och styrka i en organisation med olika ansvarområde. För företaget gäller ordning och reda på de 2200 ha vi sköter, god omvård av de 3400 djuren samt ordning och reda i stallar, livsmedelslokaler, kök m.m. som vi alla verkar i. Vid ett av myndigheten anmält besök fick vi ta oss i kragen då vi inte uppnått vad vil skall men förtroende finns kvar att organisationen kan hantera ordning och reda. Det är inte meningsfullt att försvara det stora eller det minsta då vår interna kontrollorganisationer redan hade påpekat, påpekande som stämmer överens i flera fall med de externa punkterna. Välkommen in i köket.

måndag 26 maj 2014

När blir fixerade kor en politikerfråga ?

Nu har politiker som vill få betydande roller i Europa haft höna i bur, danska fixerade grisar som sina hjärte frågor, så nu borde tiden vara inne för de fixerade svenska kor.

torsdag 1 maj 2014

Kolla finkrogens ålder på ko Elsa. Det är möjligt.

De mest kända krogarna gör reklam för sin spårbarhet och nu har det kommit till ko Elsa 23 år, uppvuxen i Småland. Kors ålder kan vi kontrollera då de är registrerade i CDB. En möjlighet för krogar att söka upp gamla kor för sin meny men hur många konsumenter kan kontrollera spårbarheten om inte CDB rapport från trovärdiga Jordbruksverket medföljer menyn.

onsdag 30 april 2014

Betessläpp 1 maj kl 11.

1 maj kl. 11 som vanligt den publika betessläppet på Wapnö gård. Vi kommer att prata om matens väg på Wapnö och globala matens väg, djur som inte kommer ut, Vapnödalen som en matregion i Halland och mycket mer.

tisdag 29 april 2014

ARLA bönder måste marknadsvärdera sojan för att det skall bli större marknadsmångfald

ARLA stänger marknadsmångfalden genom att inte rätt värdera kostnaden och marknadsvärdet på att inte använda GMO soja som foder. Den interna diskussion, som nu ARLA i Sverige har för att eventuellt höja sin ersättning till bonden som inte använder GMO soja, har stor betydelse för hela mejerisverige då det i praktiken är ARLA som styr och sätter det svenska mjölkpriset både till mjölkbönderna och på marknaden. Alla verkar överens om att det är en kostnad att avstå GMO soja och att det har ett marknadsvärde, men det verkar dock inte som att man klart vill delge värdet och vad som framöver gäller vilket borde vara ett ansvar som ARLA för att ge marknaden en mångfald och konsumenten en valmöjlighet. Idag får ARLA bonden 1,2 öre som GMO-ersättning, vilket är löjligt och ett hån och stänger marknadsmöjligheterna. Det Arlabonden tar ut är knappt mätbart. 0,1 % på marknaden och några medlemmar säger sig ha 5 % högre kostnader än sin danske bondekollega i produktionsledet och då är marknadsvärdet så mycket mer värt.